logo van de werkgroep natuurlijkzeist-west

Jubileumactiviteit 2018/2019

Natuurpark De Brink

Het park waar natuur, landschap en cultuurhistorie samengaan


Natuurpark De Brink opnieuw onder de aandacht’

  een project binnen ‘Samen Duurzaam Zeist’ pijler 3.
Informatie 030-6958618
mirjamvankouwen@natuurlijkzeist-west.nl

Excursieprogramma in park De Brink april - september 2019

Het excursieprogramma voor De Brink kunt u hier downloaden.


Thema Brieven over de Brink
In Thema Nieuwsbrieven wordt informatie gegeven over De Brink. Er is inmiddels één van de vier Thema Brief verschenen.
Thema Nieuwsbrief 1 Natuurpark De Brink

U kunt zich ook ook abonneren op de brieven. Stuur daarvoor een mail aan mirjamvankouwen@natuurlijkzeist-west.nl.

 

terug naar onze homepage