ANBI-informatie Werkgroep Natuurlijk Zeist-West

Contact

Postadres:

Meent 46 

 

3703 TM  Zeist

Bel:

06-49876043

Mail:

info@natuurlijkzeist-west.nl

Website:

www.natuurlijkzeist-west.nl

http://www.oranjefonds.nl/assets/OFCorp2009/ProjectvandeWeek/spacer.gif

 

Rekeningnummer:

254794920 t.n.v. Werkgroep Natuurlijk Zeist-West te Zeist

IBAN:

NL25 TRIO 0254 7949 20

BIC:

TRIO NL2U

KvK nummer:

30148349

RSIN:

8070 26 190

 

 

Bestuur en werkgroepen

Om zo transparant en efficiŰnt mogelijk te werken, heeft de Vereniging naast een bestuur ook verschillende werkgroepen.

Bestuur
Het bestuur is het hoogste orgaan binnen de Vereniging. De taken bestaan uit:

De bestuursleden vervullen hun functie onbezoldigd voor een termijn van telkens drie jaar. Zij zijn terstond herkiesbaar.

Samenstelling bestuur:

E. Schuler (Ernest), voorzitter

J.J.M.H. Wintraecken (John), secretaris

A.J.G. Parlevliet (Jos), penningmeester

Werkgroepen

-          Faunapassages Zeist Zuid/West        co÷rdinator: Mirjam van Kouwen

-          Planologie                                          co÷rdinator: Ernest Schuler

-          Knotgroep Zeist                                co÷rdinator: Ernst Cohen

-     Natuurpark De Brink                        co÷rdinatoren Emmanuelle van Tuijn en Mirjam van Kouwen

 
 

 

Doelstelling

 

De vereniging stelt zich het doel het bewaren en verbeteren van natuur- en landschapswaarden in het Kromme Rijngebied in het overgangsgebied met de Utrechtse Heuvelrug, in het bijzonder Zeist-West en omgeving.

 

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

 

Het bieden van hulp aan en meedenken bij beheer van natuur- en landschap in het gebied van de Kromme Rijn en de heuvelrug.

Het betrekken en vinden van brede steun van inwoners en anderen(scholieren/werkers) in Zeist-West en Zeist bij natuur en landschap in het onderhavige gebied.

Het stimuleren van wijkbewoners en anderen in hun gedrag bij de aanleg van tuinen en dergelijke waarbij rekening wordt gehouden met de plaatselijke mogelijkheden van natuur en landschap.

Ontwikkelingen die natuur en landschap benadelen proberen tegen te gaan door zo nodig gebruik te maken van inspraakmogelijkheden of beroeps- en bezwaarprocedures.

Het beheren van (natuur)gebieden.

 


Jaarverslag en financieel verslag 2022

Dat vindt u hier.