HOME
Inspraak, bezwaar en beroep


Geen fietspad door uniek natuur- en cultuurhistorisch gebied


Interesssante websitesAdres:
p/a Couwenhoven 4612
3703 EM  Zeist.

telefoon 030-6958618
www.natuurlijkzeist-west.nl

Knotgroep Zeist-West


Eigenaar van een houtopstand die onderhoud nodig heeft? Klik hier.


Voordelen van werken in een natuurwerkgroep.

Het werken binnen een knot- of natuurwerkgroep biedt de mogelijkheid om op een andere manier dan doorgaans van de natuur te genieten. Vaak komt men op plaatsen die anders door het jaar heen niet toegankelijk zijn of die door het werk op een veel intensere manier beleefd worden.


Knotdagen seizoen 2022/2023

De ontwikkelingen rond Cocid-19 geven hoop om weer natuurwerkzaamheden in groepsverband te kunnen organiseren.  Natuurlijk onder voorbehoud dat! zijn onderstaande dagen gepland.  (Verder wordt er wel door beperkte groepen op andere dagen onder strikte voorwaarden op afspraak gewerkt).


15 oktober 2022

26 november 2022

10 december 2022

7 januari 2023

4 februari 2023

4 maart 2023

Er wordt op de werkdagen gewerkt vanaf 10 uur tot ongeveer 15 uur. Voor koffie en thee wordt gezorgd. Een lunch moet zelf meegenomen worden.

Aanmelden houdt niet in dat men altijd aanwezig moet zijn. Elk uur op welk deel van de dag dan ook is welkom. Bij het aanmelden krijgt u per email bericht over plaats en werkzaam­heden en verder van belang zijnde mededelingen. Dit gebeurt ongeveer één à twee weken voor de aanvang van de werkdag.

Aantal vrijwilligers:

De werkploeg telt op het moment ongeveer 20 deelnemers.

Informatie bij

Ernst Cohen

030-699 38 22 ('s avonds tussen 8 en 10 uur)

Mail de knotgroep (opent pdf met e-mailadres).

Terug