HOME

Reageer per email
Adres:
p/a Couwenhoven 4612
3703 EM  Zeist.
telefoon 030-6958618
email: info@natuurlijkzeist-west.nl

www.natuurlijkzeist-west.nl

Het landschapspark Schoonoord wordt gerestaureerd. Het park ligt na het verlaten van het centrum van Zeist rechts aan de Driebergseweg tussen de Blikkenburgerlaan en de Bunzinglaan.Tot ongeveer 1950 was het park nog gaaf in de toestand als omstreeks 1820. Onderstaande kaart laat het parkontwerp zien. We zien op de kaart het landgoed begrensd door (vanuit het noorden met klok mee):
de Driebergseweg;
de Bunzinglaan (met de boederij de Bunzing die tot het landgoed behoort);
de Blikkenburgervaart;
de Blikkenburgerlaan.

kaart A.D. 1820landgoedSchoonoord


Na 1950 is op de plaats van het landhuis de school Schoonoord gebouwd en op de rand van het park en weidegebied het laboratorium van het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek (IVO). De oude boerderij van Schoonoord werd "modelboerderij" voor onderzoek naar optimalisatie van de intensieve veehouderij. Nu zijn daar onder de naam "de Bunsink" acht "boerderettes" in aanbouw.

De eenheid van het landgoed Schoonoord is steeds goed bewaard gebleven. Het IVO is inmiddels verhuisd naar Lelystad.

De verhuizing van het hoofdkantoor van het Wereld Natuur Fonds naar het voormalige IVO-laboratorium op Schoonoord heeft een impuls gegeven aan de restauratie van het park van Schoonoord.

Meer informatie is te vinden op de website van de landschapsarchitect Willem Overmars. Het nieuwe herstelplan voor het landschapspark is ook hier ook te vinden.